Undervisningsverkstedet (UiA)

Følg oss på facebook, Instagram og YouTube eller besøk nettsiden vår for mer informasjon. Kontakt oss på uv-post@uia.no

Undervisningsverkstedet er et teknologirikt undervisningsrom med fleksible møbler, som legger til rette for kreative og aktive arbeidsformer. I rommet er det digital teknologi som er i bruk i barnehager og skoler i dag; interaktive skjermer, utstyr til koding, Chromebooks, iPads, VR-teknologi, utstyr til opptak av lyd og bilde og 3D-printere, i tillegg til kunstfaglig materiale, som papir, sakser, fargestifter og piperensere. Gjennom å kombinere det analoge og det digitale gir Undervisningsverkstedet muligheter for å prøve ut arbeidsmåter som blir mer og mer vanlig i barnehager og skoler.

Hos oss kan vi enkelt sette opp ulike stasjoner med et variert utvalg av sitte- og arbeidsgrupper. Verkstedet er åpent for faglærere i lærerutdanningene, lærerstudenter, lærere og barnehagelærere i praksisfeltet, samt barne- og elevgrupper. De som bruker Undervisningsverkstedet får muligheten til å teste og bli kjent med arbeidsmåter og utstyr i trygge omgivelser, alltid med dyktige studentmedarbeidere eller ressurslærere fra praksisfeltet til stede.