Om Future Classroom Lab-nettverket

Faglig nettverk for framtidens klasserom i lærerutdanningene er dannet for å ivareta et nettverksarbeid som tidligere har vært forankret i Utdanningsdirektoratet. Nettverket består og ledes av universiteter og høgskoler. 

Nettverket skal: 

 • Fremme kompetanse om teknologibruk i lærerutdanningene. 
 • Fremme PfDK i lærerutdanningene 
 • Drive nettverksbygging blant institusjoner som har teknologirike læringsrom 
 • Drive erfaringsdeling 
 • Bidra til å utvikle feltet nasjonalt og skape kontakter med praksisfeltet 
 • Bidra til å hjelpe nye lærerutdanningsinstitusjoner til sine læringsrom 
 • Bidra med å samle forskning om bruk av teknologi og være et knutepunkt for skoler/barnehager 

Nettverket er åpent for alle universiteter og høgskoler som bruker teknologirike læringsrom i lærerutdanningene. 

I nettverket gjennomføres følgende aktiviteter: 

 • Arrangere nettverkssamlinger (digitalt og fysisk) 
 • Utvikle og drive en felles nettside 
 • Dele (og skape) felles læringsressurser 
 • Nettverksbygging gjennom å bidra til kontakt og møtesteder mellom institusjonene 
 • Ivareta kontakt med European Schoolnet og FCL (Lead ambassador) 
 • Koordinering mellom enhetene 
 • Arrangere workshop/praktiske kurs/ekskursjoner 
 • Ivareta regionale behov