Om Future Classroom Lab-nettverket

Faglig nettverk for framtidens klasserom i lærerutdanningene er dannet for å ivareta et nettverksarbeid som tidligere har vært forankret i Utdanningsdirektoratet. Nettverket består og ledes av universiteter og høgskoler.  Nettverket skal:  Fremme kompetanse om teknologibruk i lærerutdanningene.  Fremme PfDK i lærerutdanningene  Drive nettverksbygging blant institusjoner som har teknologirike læringsrom  Drive erfaringsdeling  Bidra til å utvikle… Fortsett å lese Om Future Classroom Lab-nettverket